Catre pagina principala Sageata separare Învăţământ Sageata separare Educaţie Sageata separare Şcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Raluca Toma

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CLASIC ȘI MODERN ÎN ANALIZA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE”, elaborate de doamna conf.univ.dr. TOMA FELICIA - RALUCA, cadru didactic titular la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie - Litere, în vederea obținerii atestatului  deabilitare în Domeniul de doctorat Filologie,va avea loc în data de 5 aprilie 2018, la ora 9,00, în Sala 454 a Universității din Craiova,Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:   

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Popescu Elvira

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: CONTRIBUTIONS TO SOCIAL LEARNING ENVIRONMENTS AND LEARNING ANALYTICS", elaborate de domnișoara conf. univ. dr. ELVIRA POPESCU, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Calculatoare și tehnologia informației, va avea loc în data de 23 ianuarie 2018, la ora 12,00, în Sala de Consiliu a Facultății de Automatică, Calculatore și Electronică.

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lazăr Ioan

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “MĂSURILE FINANCIAR – FISCALE ȘI POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL AJUTOARELOR DE STAT”, elaborate de domnul conf. univ. dr. LAZĂR IOAN, cadru didactic titular la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Drept și Științe Sociale, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Drept, va avea loc în data de 30 ianuarie 2018, la ora 16,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept.

Componenta Comisie de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gruionu Lucian Gheorghe

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “APLICAȚII ALE INGINERIEI MECANICE ÎN DEZVOLTAREA DE SISTEME MEDICALE”, elaborate de domnul conf. univ. dr. ing.  GRUIONU LUCIAN GHEORGHE, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la Facultatea de Mecanică,  în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică, va avea loc în data de 15 februarie 2018, la ora 11,00, la Casa Universitarilor, în Sala „Mihai Eminescu”.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Arhiva Școala Doctorală