Învăţământ Educaţie Şcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

Popescu Liviu Octavian 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “LIE GEOMETRIC METHODS IN THE STUDY OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH ECONOMIC APPLICATIONS”, elaborate de domnul conf.univ.dr. POPESCU LIVIU OCTAVIAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Cibernetică și statistică, va avea loc în data de 25 iulie 2017, la ora 11,00, în Sala 228 a Universității din Craiova.

 

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Marin Mihnea-Ion 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CONTRIBUȚII LA UTILIZAREA TEHNICILOR MODERNE DE MĂSURARE ȘI ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI MECANIC ȘI A MIȘCĂRII UMANE”, elaborate de domnul prof.univ.dr.ing. MARIN Mihnea Ion, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică, va avea loc la sediul Facultății de Mecanică, în Sala BL 27, în data de 21 iulie 2017, la ora 10,00.

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Arhiva Școala Doctorală