Învăţământ Educaţie Şcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vîlceanu Constantina Titela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul:“TRANSLATION – DYNAMICS, INTERFERENCES AND IMPACT” („TRADUCEREA  – DINAMICĂ, INTERFERENȚE ȘI IMPACT”),elaborate de doamna conf.univ.dr. VÎLCEANU TITELA CONSTANTINA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 26 mai 2017, la ora 10,00, în Sala 444 a Universității din Craiova, Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Arhiva Școala Doctorală