Învăţământ Educaţie Şcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

 

 

Stan Nicolae Razvan

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “DOCTRINĂ ȘI SPIRITUALITATE: ANALIZĂ ȘI CONSIDERAȚII”, elaborate de domnul Prof. conf. univ. dr. STAN NICOLAE RĂZVAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, în vedereaobținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Teologie, va avea loc în data de 18 iulie 2017, la ora 9,00, în Sala Doctoranzilor din cadrul Centrului de Restaurare, Conservare, Patrimoniu și Vizualizare al Facultății de Teologie Ortodoxă, str. Brestei, nr. 24.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 Marin Mihnea-Ion 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CONTRIBUȚII LA UTILIZAREA TEHNICILOR MODERNE DE MĂSURARE ȘI ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI MECANIC ȘI A MIȘCĂRII UMANE”, elaborate de domnul prof.univ.dr.ing. MARIN Mihnea Ion, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică, va avea loc la sediul Facultății de Mecanică, în Sala BL 27, în data de 21 iulie 2017, la ora 10,00.

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

Popescu Liviu Octavian 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “LIE GEOMETRIC METHODS IN THE STUDY OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH ECONOMIC APPLICATIONS”, elaborate de domnul conf.univ.dr. POPESCU LIVIU OCTAVIAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Cibernetică și statistică, va avea loc în data de 25 iulie 2017, la ora 11,00, în Sala 228 a Universității din Craiova.

 

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vîlceanu Constantina Titela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul:“TRANSLATION – DYNAMICS, INTERFERENCES AND IMPACT” („TRADUCEREA  – DINAMICĂ, INTERFERENȚE ȘI IMPACT”),elaborate de doamna conf.univ.dr. VÎLCEANU TITELA CONSTANTINA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 26 mai 2017, la ora 10,00, în Sala 444 a Universității din Craiova, Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Arhiva Școala Doctorală