Învăţământ Educaţie Şcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stoean Ruxandra

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “RESOLVING OPACITY IN TRADITIONAL CLASSIFICATION APPROACHES THROUGH HYBRIDIZATION", elaborate de doamna conf.univ.dr. STOEAN RUXANDRA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Informatică, va avea loc în data de  5  aprilie 2017, la ora 11,00,  în Sala 116,  la Sediul Central al Universității din Craiova.

 

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Popescu Cecilia-Mihaela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “MODALITATE, SUBIECTIVITATE ȘI UNIVERSURI DISCURSIVE ÎN LIMBILE ROMANICE”, elaborate de doamna conf.univ.dr. POPESCU CECILIA MIHAELA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie,  va avea loc în data de  26 ianuarie  2017, la ora 9,00, la Sala 444 a Universității din Craiova.

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Siminică Marian Ilie

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “EVALUAREA PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ȘI A RISCURILOR LA NIVELUL COMPANIILOR”, elaborate de domnul prof.univ.dr. SIMINICĂ MARIAN ILIE, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Contabilitate,  va avea loc în data de  20 ianuarie  2017, la ora 11,00, la Sala 228 a Universității din Craiova.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Stănescu Marius Marinel 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul “Cercetări teoretice și validări experimentale referitoare la comportamentul mecanic al unor materiale compozite”, elaborate de domnul  conf.univ.dr.ing. STĂNESCU MARIUS MARINEL, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică,  va avea loc în data de  13 ianuarie  2017, la ora 10,00, la Casa Universitarilor din Craiova.

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Pociovălișteanu Diana Mihaela

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Arhiva Școala Doctorală